Imyanzuro bafatiye hamwe biyemeje kuzayishyira mu bikorwa

Inama nyunguranabitekerezo ku bibazo byugarije mu Karere ka Huye yafatiwemo imyanzuro itandukanye, ngo izatuma bimwe muri ibyo bibazo bizarushah kugenda bikemuka.

Ni inama nyunguranabitekerezo yateraniye mu karere ka Huye kuri uyu wa 01 Mata 2017, ihuza intumwa za rubanda, umutwe w’abadepite, umuyobozi w’Akarere ka Huye, abayobozi b’inzego zitandukanye zirimo n’abayobozi b’amatorero n’amadini.

Nyuma y’ibiganiro bitandukanye biganisha ku bibazo by’umuryango n’uko byakemuka  byatanzwe n’Umuyobozi w’Akarere ka Huye ndetse n’anadepite Innocent Kayitare na Mukakanyamugenge Jacqueline, abari mu nama bafatiye hamwe imyanzuro, kandi biyemeza kuzayishyira mu bikorwa.

Inama yemeje ko nk’ abanyarwanda cyane cyane abanyehuye  bakwiye kwigishwa baguhuza imyemerere y’amadini n’amatorero yabo na gahunda za Leta. Inama yemeje ko abanyarwanda nk’abafite amadini n’amatorero babarizwamo kandi arangwa n’ukwemera bagomba gutekereza ku byateza imbere umuryango.

Abanyamadini n’amatorero biyemeje gushyiraho icyumweru gihariwe umuryango, kurwanya ibiyobyabwenge mu madini n’ amatorero haganirwa ku cyateza imbere umuryango. Abari mu nama bibukijwe ko ikayi y’ Umuhigo w’ Umuryango ifite byinshi byafasha umuryango nyarwanda gutera imbere wikemurira ibibazo biwugarije. Abayobozi b’amadini n’amatorero biyemeje kwegera abayoboke mu ngo bakaganirizwa ku byateza umuryango wabo imbere (House to house). Inama yafashe umwanzuro ko hakwiye kubaho gahunda inoze.

Abari mu nama basanze ko ari ngombwa ko ababyeyi  bashishikarizwa kugarura umuco wo kuganira n’abana, kandi amadini n’amatorero bakongera ubufatanye  na leta mu bikorwa bitandukanye. Inama yemeje ko habaho Kwita ku baturanyi, buri torero rikagira abantu ryegera mu miryango ifite ibibazo kugira ngo bafashwe kubikemura (Parainage mu miryango). Inama yasabye kandi ko amatsinda y’abakirisitu aho batuye agomba gukurikiranwa mu byo baganira bakita ku muryango.

Inama yemeje ko hakomeza kuganira ku ndangagaciro na kirazira mu mashuri abana bakajye bibutswa indangagaciro. Inama yemeje ko hashyirwaho uburyo bwo kwigisha abana gukora kugirango bamenyere bazibesheho kuko bigaragara ko abana bamenyereye gukorerwa n’abakozi bo mu ngo bibagora mu buzima bakamenyera gukora bakiri bato. Inama yongeyeho kandi ko abana bagomba kwigishwa kuzigama bakiri bato. Inama yemeje ko abarimu nabo bakwiye kurenga kwigishiriza ku ishuri bakinjira no mu ngo kuko ari ibibazo abana baba bafite ku ishuri ibyinshi ariho bituruka. Inama yemeje ko mu madini n’amatorero bakwiye kumenya imiryango bayoboye ifite ibibazo kugirango babone uko ifashwa gukemura ibibazo.

Inama yemeje ko gahunda z’amadini n’amatorero zifitiye abanyarwanda akamaro zajya zimenyeshwa ubuyobozi kugirango habe imikoranire myiza. Inama yemeje ko amategeko ashyirwaho habaho uburyo bwo kuyageza ku madini n’amatorero kugirango bayageze ku bayoboke. Inama yemeje ko inama ngishwanama ku bibazo byugarije umuryango yajya iterana rimwe mu gihembwe.